iknow
телефон0 800 330 325

Політика конфіденціальності

iknow онлайн школа английскої

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
 • Адміністрація - особи, які керують Сайтом, організують і здійснють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
 • Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеним або визначаємій фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
 • Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 • Конфіденційність персональних даних - обов'язкове для дотримання Адміністрації або іншим отримавшим доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законної підстави.
 • Користувач - особа, що має доступ і використовує Сайт за допомогою мережі Інтернет.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
 • 2.2. Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до цього Сайту і не відноситься до сайтів третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланням з Сайту.
 • 2.3. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачами.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 • 3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач може залишити на Сайті.
 • 3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення відповідних форм на Сайті і може включати в себе наступну інформацію:
  • Ім'я Користувача;
  • контактний телефон Користувача;
  • адреса електронної пошти (e-mail).
 • Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів з метою виявлення шахрайства і вирішення технічних проблем.
 • 3.3. Будь-яка інша персональна інформація, не обговорена вище (історія заходів, використовувані браузери тощо) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених у п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. МЕТУ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

 • 4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
  • Ідентифікації Користувача при заповненні анкети.
  • Встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, обробки повідомлень від Користувача.
  • Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
  • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
  • Повідомлення Користувача Сайту про стан запиту.
  • Надання Користувачеві з його згоди, спеціальних пропозицій, новинні розсилки та інших відомостей від імені Сайту.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • 5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких коштів.
 • 5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно в цілях, зазначених на сайті.
 • 5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах і в порядку, встановленими законодавством України.
 • 5.4. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 • 6.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.
 • 6.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщено.
loading